Om Valdal Ejendomsadministration 

Valdal Advokatfirma har eksisteret i 75 år og har haft ejendomsadministration i over 40 år, hvoraf flere klienter har haft Valdal Advokatfirma som deres administrator siden 1968. Ejendomsadministrationen administrerer såvel erhvervsejendomme som beboelsesejendomme, samt ejerforeninger og andelsboligforeninger. Valdal Advokatfirma administrerer i dag mere end 175 ejendomme, og vi har en fortsat stor tilgang af ejendomme, hvoraf en stor del kommer via anbefaling fra vores eksisterende klienter. Valdal Advokatfirma bistår ved oprettelse af andelsboligforeninger.

Ejendomsadministrationen varetager alle ejendommens forhold herunder løbende opkrævning af husleje, boligafgift, fællesudgifter osv. og betaling af omkostninger forbundet med ejendommenes drift og vedligeholdelse.
Ejendomsadministrationen omfatter endvidere opfølgning af de forsikringsmæssige forhold, tilsyn med ejendommene ved en ejendomsinspektør med teknisk faglig baggrund, hvor der ydes rådgivning af ejere og bestyrelser i forbindelse med renovering og vedligeholdelse af ejendommene.

Endvidere kan juristerne anvendes som sparringspartner i eventuelle tvister. Firmaet har flere specialiserede advokater og jurister, som dagligt beskæftiger sig med ejendomsadministration og dermed bistår ejendommen i for eksempel byggesager, salg og justering af kontrakter i relation til ny lovgivning mv. Derfor er det særdeles hensigtsmæssigt, at ejendomsadministrationen er en integreret del af advokatfirmaet, ligesom inkasso også varetages af advokatfirmaet. Denne sikkerhed er en del af vores totaladministration.

Afdelingen er på 15 medarbejdere. Find oversigt over medarbejderne og kontaktinformationer her.

Administrations HZT+LB+ZK

hzt@valdal.com